Wrocław, Polska
+48 509 354 695
biuro@growton.pl

Strategie

Tworzenie strategii handlowej. 

Niezależnie od wielkości firmy, tak korporacja jak i mała firma potrzebują jasnej strategii pozyskiwania klientów.

 

Dobrze opracowana i wdrożona strategia pozwala osiągać cele finansowe. Bez tego niemożliwy jest stabilny wzrost i rozwój firmy. Wypracowanie strategii umożliwia wytyczenie kierunku sprzedaży. Jasno pokazuje na jakich klientach należy się koncentrować oraz jakie produkty należy im proponować, by osiągać założone cele. Strategia definiuje także kluczowe wskaźniki, dzięki którym wiadomo jakie decyzje należy podjąć aby utrzymać tempo rozwoju.  

 

W ramach opracowywania strategii:

  • przeprowadzamy audyt sprzedażowy, weryfikujący podejmowane dotychczas działania, 
  • pomagamy określić cele długo- i krótkoterminowe organizacji
  • określamy kluczowe wskaźniki sprzedażowe (sKPI),
  • opracowujemy lejek i proces sprzedażowy,
  • dopracowujemy ofertę i dobieramy odpowiednie dla poszczególnych grup produkty,
  • precyzujemy politykę cenową, 
  • określamy kluczowe kanały dotarcia do klienta.